zaterdag 5 april 2014

Aflossingstermijn

AflossingstermijnDe aflossingstermijn is de periode waarbinnen een lening of een obligatie moet worden afgelost