dinsdag 6 mei 2014

automatisering-banken

Automatisering bankenAutomatisering is al sinds de jaren '80 van de vorige eeuw niet meer weg te denken uit de wereld van de banken en andere financiële instellingen. We verstaan hier onder automatisering het gebruik van automatisch werkende en zichzelf of onderling controlerende machines. Inmiddels is dit principe zover doorgevoerd dat de traditionele processen binnen banken vrijwel alle verdwenen zijn en nu vaak door de klant zelf uitgevoerd kunnen worden middels een webpagina op internet. Ook het gebruik van allerlei automaten die het baliepersoneel kunnen vervangen heeft een grote vlucht genomen.

Tijdens de zogenaamde eerste industriële revolutie werd menselijke spierkracht vervangen door de mechanische kracht. De mens werd vervangen of ondersteund door de stoommachine en de elektromotor. Mensen controleerden daarbij de machines die voortdurend dezelfde handelingen verrichtten. Soms diende de mens nog wel als ondersteuning van deze machines, bijvoorbeeld bij zogenaamd lopende band werk.

Bij de tweede industriële revolutie in de twintigste eeuw wordt de controle door mensen wordt vervangen door de controle door de machines zelf en doet de robot zijn intrede. In het boek over cybernetica (afgeleid van het Griekse woord 'kubernètes', dat stuurman betekent) dat in 1947 door Norbert Wiener werd geschreven worden machines beschreven die informatie kunnen verwerken en op basis daarvan actie kunnen ondernemen.

Ook kunnen deze machines beslissen en die de werking van andere machines besturen. Wie de huidige stand van de mechanisering en automatisering bekijkt moet toegeven dat Wiener een voorzienende blik heeft gehad.

Computers hebben in de bankwereld ook vele denk- en beslisprocessen overgenomen. Denk aan intelligente systemen (zogenaamde artificial intelligence), neurale netwerken die zoeken naar patronen in de economie en beursgegevens, expertsystemen die op basis van voorgeprogrammeerde regels beslissingen nemen over aan- en verkoop van effecten, valuta en dergelijke. Menselijke tussenkomst is daarbij niet alleen overbodig geworden, het wordt zelfs als schadelijk ervaren.