zondag 21 september 2014

accountant-administratieconsulent

accountant-administratieconsulentAccountant-administratieconsulent of afgekort AA is de officiële titel voor een financieel-administratief deskundige die voor derden de administratie voert en voor (kleinere) bedrijven jaarrekening opmaakt.

Ook geeft hij soms bedrijfskundige en/of fiscale adviezen.

Officiële accountant-administratieconsulenten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Accountant-Administratieconsulenten.

Niet elke financieel specialist mag zich zomaar een AA noemen. De Wet op de Accountants-administratieconsulenten stelt daar een aantal eisen aan waaraan voldaan dient te zijn.