zondag 14 september 2014

Akkoord van Wassenaar

Akkoord van WassenaarHet akkoord van Wassenaar uit 1982 wordt wel eens beschouwd als een keerpunt in de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Het akkoord van Wassenaar is een van de pijlers van wat in de loop van de jaren negentig het poldermodel is gaan heten.

Uitgangspunt van het akkoord van Wassenaar is een meerjarige loonmatiging in ruil voor arbeidsduurverkorting. De overheid stelt zich gelijktijdig terughoudend op ten aanzien van het sturen van de arbeidsvoorwaarden. Later is het akkoord verder verbreed ondermeer door er werkgelegenheid en scholing aan toe te voegen.