zondag 14 september 2014

Akte van levering

Akte van levering


Onder een akte van levering verstaan we een notarieel document waarin de overdracht van het eigendom van een huis of ander onroerend goed wordt vastgelegd.