woensdag 17 september 2014

anti-trustwetgeving

anti-trustwetgevingDe Amerikaanse anti-trustwetgeving, die mededinging poogt te reguleren geving steunt op de Sherman Act van 1890, de Clayton-act van 1914, de Federal Trade Commission (FTC) Act van 1914 en de Celler-Kefauver Antimerger Act van 1950.

Door de anti-trustwetgeving is elke vorm van marktgedrag dat schadelijk voor andere partijen zou kunnen zijn verboden. Voorbeelden daarvan zijn het afsluiten van een kartel, verticale prijsbinding en prijsdumping.