zaterdag 6 september 2014

Abusive squeeze

Abusive squeezeAbusive squeeze valt onder de dubieuze handelingen om een kunstmatig prijsniveau tot stand te brengen. Hierbij dwingt een partij met een zeer grote positie in een bepaald fonds de andere marktpartijen om te leveren, een levering te aanvaarden of uitstel van levering te vragen om te voldoen aan hun leveringsverplichtingen.

Dit gebeurt vooral in markten met een geringe liquiditeit omdat daarin de meeste invloed valt uit te oefenen.