zondag 7 september 2014

Actieve belegger

Actieve beleggerMen spreekt wel van een actieve belegger bij een belegger die regelmatig effecten koopt en verkoopt, meestal in de hoop hiermee korte termijn koerswinsten te kunnen realiseren.

In feite er bij deze activiteiten van de actieve belegger niet echt sprake van beleggen omdat dit een bezigheid is met een wat langere tijdshorizon en in de praktijk wordt dan ook meer gesproken van een speculant, handelaar of trader omdat dit de lading van het begrip actieve belegger wat beter dekt.

Er is nog wel eens discussie of het vele werk dat een actieve belegger heeft aan zijn portefeuille nu echt werkt. Vanuit de eigen praktijk kunnen we dit met een hardgrondig "JA" beantwoorden, mits gebruik wordt gemaakt van een bewezen goed systeem voor de korte termijn. Het trendkanaal systeem voldoet uitstekend aan die eis en heeft voor een groot aantal mensen in Nederland heel veel geld verdiend.  Er is geprobeerd het systeem voor actieve handel te verbieden maar na bijna acht jaar juridische strijd is dat mislukt.