woensdag 10 september 2014

Advance-decline line

Advance-decline lineDe zogenaamde Advance decline lijn behoort tot de zogenaamde breath indicatoren en er zijn verschillende technisch analisten die een eigen variant van de Advance decline lijn hebben ontwikkeld. De Advance decline lijn is één van de oudste technieken in de technische analyse. De herkomst is niet exact meer te geven maar men denkt dat de techniek oorspronkelijk is ontwikkeld door Charles Dow of Col. Aryes. Een bekende liefhebber van deze techniek is ook de technisch analist John Murphy

Breath indicatoren zijn indicatoren waaraan je kunt zien hoe de omvang van de effectenmarkt is, met andere woorden hoeveel fondsen er aan stijging of daling mee doen. Dit geeft een indicatie van de kracht van de trend. Hoe meer fondsen een beweging ondersteunen hoe groter de kans dat deze beweging inderdaad van belang is..


Advance-decline line

Dagelijks worden de aantallen gestegen fondsen, de gedaalde fondsen en bij sommige varianten de onveranderde fondsen verzameld.

Er bestaan nogal wat formules om de op deze wijze verkregen getallen te verwerken. Bijvoorbeeld

Advance-decline

Advance-decline absolute waarde verschil

 De meest bekende is een lijn die gevormd wordt door dagelijks het aantal gedaalde koersen van het aantal gestegen koersen af te trekken en het aldus verkregen getal bij het het getal van de vorige dag op te tellen.