zaterdag 6 september 2014

Aanvullend pensioen

Aanvullend pensioenOnder een aanvullendpensioen verstaan we een aanvulling op de AOW., het algemene ouderdoms pensioen. Een werknemer betaalt hiervoor pensioenpremie aan een pensioenfonds.

In sommige gevallen wordt deze premie krachtens de CAO geregeld en ingehouden door de werkgever.
De twee meest voorkomende vormen van aanvullend pensioen zijn de eindloonregeling en de middelloonregeling.