zondag 7 september 2014

Acceleratieeffect

AcceleratieeffectOnder de term acceleratieeffect verstaan we een proces waarbij een gebeurtenis die zich buiten een onderneming voordoet, een kettingreactie (meestal in de productie) veroorzaakt.

Door deze kettingreactie is het totale resultaat een veelvoud is van wat de aanvankelijke aanleiding veroorzaakt zou hebben.

Een voorbeeld: een vergrote vraag naar een product (dit is dan de gebeurtenis van buitenaf) leidt niet alleen tot een evenredige aanpassing van de productie om aan die nieuwe vraag te kunnen voldoen.

Want die leidt eveneens tot een extra vergroting van de productie om voldoende voorraden te vormen.

Immers, verwacht mag dan worden dat de vraag nog wel verder toe zal nemen.

Vertalingen Acceleratieeffect

Engels: acceleration effect