zondag 21 september 2014

acceptgiro

acceptgiroOnder een acceptgiro die er nu uitziet als een geelachtig formulier en tot 1986 als een standaardformaat (Zogenaamd IBM-formaat) ponskaart was uitgevoerd verstaan we een betalingsopdracht die door de begunstigde (vaak ook de incassant genoemd) alvast voor het grootste deel wordt ingevuld en die vervolgens wordt toegezonden aan degene die betalen moet.

Deze kan dan door ondertekening, eventueel invullen van de nog ontbrekende zaken en opsturen naar zijn bank de betaling effectueren.

Het optisch leesbare acceptgiro formulier wordt ook wel een OLA genoemd.

acceptgiro

De belastingdienst had een eigen versie van de acceptgiro, namelijk een blauwe

acceptgiro belastingenVertalingen acceptgiro

Engels: Giro collection