zondag 7 september 2014

Achterborgtocht

AchterborgtochtOnder een achterborgtocht verstaan we een overeenkomst tussen een achterborg en een bepaalde crediteur.

In deze overeenkomst verbindt deze achterborg zich om de verplichtingen die de hoofdborg tegenover de crediteur op zich heeft genomen na te zullen komen indien de hoofdborg in gebreke blijft.