maandag 8 september 2014

acid test

Acid TestOnder de acid test, de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief de voorraden gedeeld door het kort vreemd vermogen

Dit kengetal wordt gezien als een indicatie of een onderneming in staat zal zijn om de kortlopende schulden gemakkelijk af te lossen.
Omdat voorraden niet altijd even gemakkelijk in geld om te zetten zijn, worden deze bij de acid test buiten beschouwing gelaten.

Kredietverstrekkers waarderen de acid test omdat je er snel aan kunt zien of een onderneming onder alle omstandigheden aan de verplichtingen kan voldoen.

De acid test of quick ratio kan natuurlijk vergeleken worden met kengetallen uit het verleden of van vergelijkbare ondernemingen, maar de waarde 1 wordt in het algemeen als acceptabel gezien.

Het verschil met de current ratio zit hem in het feit dat daarbij de voorraden geen rol spelen

Bij bijvoorbeeld een kredietaanvraag bij een bank maakt men meer gebruik van de de dynamische liquiditeit. omdat deze een beter beeld geeft voor de (nabije) toekomst dan de current ratio of de quickratio.