woensdag 10 september 2014

actieve financiering

actieve financieringOnder de term actieve financiering verstaat men de activiteiten van een onderneming die te maken hebben met het aantrekken van eigen vermogen en vreemd vermogen.

Het optimaal aanwenden van het op die manier binnengehaalde vermogen wordt vaak eveneens onder actieve financiering gerekend.

Ook wordt in plaats van actieve financiering wel de term financiering in ruime zin gebruikt,