zondag 14 september 2014

Activa

ActivaDe activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de boekhouding en op de balans voorkomen.

Er zijn flink wat varianten van activa zoals bijvoorbeeld vaste activa zoals onroerend goed en vlottende activa zoals bijvoorbeeld grondstoffen en halffabrikaten.

Vertalingen activa

Engels: Assets
Duits:  Aktiva
Frans:  Actif