maandag 15 september 2014

Actuariële methoden

Actuariële methodenDe zogenaamde actuariële methoden zijn rekenmethoden en technieken die een actuaris gebruikt. Een actuaris berekent afgaande op de actuariële grondslagen onder andere hoe hoog pensioenpremies op een bepaald moment moeten zijn om het pensioen van de pensioengerechtigden te kunnen garanderen.