donderdag 11 september 2014

Akte van vrijwaring

Akte van vrijwaringOnder een akte van vrijwaring verstaan we een akte waarin de tekst van de garantie is opgenomen die de bank afgeeft op verzoek en geheel voor de rekening en het risico van haar cliënt.

In deze akte van vrijwaring verklaart de betrokken cliënt dat deze de garantie voor zijn rekening neemt.

Hierdoor is de bank in beginsel gerechtigd zich op deze cliënt te verhalen als de bank op basis van de door haar afgegeven garantie zal worden aangesproken en vervolgens moet betalen.

Een akte van vrijwaring wordt ook wel contra garantie genoemd.

Vertalingen van Akte van vrijwaring

Engels: Letter of indemnification