woensdag 24 september 2014

Algemene bank

Algemene bank

Een zogenaamde algemene bank, vroeger ook wel handelsbank genoemd, biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan en valt in het algemeen onder de primaire banken.

Ook spreken we wel van een algemene bank bij een kredietinstelling die haar bedrijf maakt van het ter beschikking stellen en het verkrijgen van gelden die binnen twee jaren opvorderbaar zijn. En van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen en beleggingen.

Een algemene bank wordt ook wel een geldscheppende bank genoemd omdat deze bank  krediet kan verstrekken.

Takenpakket algemene bank

Tot het takenpakket van de algemene bank behoren ondermeer:

- geld uitlenen aan particulieren en bedrijven
- omwisselen van vreemde valuta
- aanbieden van spaardiensten
- uitvoeren effectentransacties

Vertalingen van algemene bank

Engels: universal bank