woensdag 17 september 2014

anticipatiekrediet

anticipatiekredietOnder een anticipatiekrediet verstaan we een vorm van krediet die tijdelijk door een bank wordt verleend in afwachting van de emissie van aandelen en/of obligaties.

Na de emissie worden de hiermee verkregen geldelijke middelen gebruikt om het anticipatiekrediet weer af te lossen.

Vertalingen van anticipatiekrediet

Engels: anticipation credit