woensdag 17 september 2014

AOW-Spaarfonds

AOW-SpaarfondsHet AOW-Spaarfonds is een door de overheid ingestelde tijdelijke kapitaalbuffer om de vergrijzing in de AOW op te vangen. Op deze buffer kan tegen het hoogtepunt van de vergrijzing worden ingeteerd om de premiestijging af te vlakken.

In de praktijk wordt het geld weer teruggeleend waardoor er in feite alleen een papieren constructie overblijft die geen enkele extra zekerheid biedt. Immers, als het geld er tzt moet zijn dan zal de overheid het terug moeten storten in het AOW spaarfonds. Dat verschilt niet wezenlijk van het uitbetalen van de uitkering door het rijk zelf.