vrijdag 26 september 2014

Arbeidskostenforfait

ArbeidskostenforfaitHet arbeidskostenforfait Is een aftrekpost voor gemaakte kosten in verband met het werk dat iemand verricht. Welke kosten nu wel of niet afgetrokken mogen worden wil in de loop van de tijd nog wel eens onder politieke druk veranderen maar het is aan te raden voor dit soort zaken een fiscalist te raadplegen.

Het doel is om werken interessant te maken doordat een werkende netto meer van hetzelfde brutoloon overhoudt als een niet-werkende van een uitkering van hetzelfde bedrag.

In de praktijk komt hier in het algemeen niets van terecht omdat een niet-werkende allerlei bijkomende voordelen geniet. Ook het verschijnsel pensioenpremie speelt vaak een grote rol. Dat zijn forse bedragen die het arbeidskostenforfait vaak meer dan teniet doen.

De prikkel om louter uit financieel gewin te gaan werken is bij functies rond het minimumloon dan ook buitengewoon gering, wat ergens ook wel begrijpelijk is