maandag 8 september 2014

absolute call privilege

absolute call privilegeOnder een absolute call privilege verstaan we het recht van een uitgevende instelling om obligaties op elk gewenst moment zondermeer af te lossen.

Er behoeft bij een absolute call privilege dus niet gewacht te worden tot de normale aflossingsperiode in gaat.