zondag 7 september 2014

afloopdatum

Afloopdatum

De afloopdatum is de datum waarop een contract in opties of termijncontracten afloopt. Na deze afloopdatum bestaat het contract niet meer.

In het algemeen is de afloopdatum de 3e vrijdag van de maand, hoewel de eigenlijke handel pas stopt op zaterdag. Alleen als de afloopdatum op goede vrijdag valt verschuift deze naar de donderdag ervoor.

Bij fondsen die ook in de USA verhandeld worden kan dat nog voor flinke verrassingen zorgen als een optie bijvoorbeeld net wel of net niet in the money is.

Het verdient dan ook aanbeveling om een optie altijd op de vrijdag af te sluiten.

In plaats van afloopdatum worden ook de termen expiratiedatum en uitoefendatum gebruikt.