zaterdag 6 september 2014

Aard en nagelvast

Aard en nagelvastOnder de term aard- en nagelvast verstaan we de manier waarop roerende goederen aan een onroerend goed zijn verbonden.

Deze verbinding is bij aard- en nagelvast van een zodanige aard dat deze goederen niet zonder beschadiging of verbreking kunnen worden losgemaakt. Dit  Aard en nagelvast geldt niet alleen voor de goederen zelf maar ook voor het deel van het onroerend goed waaraan de goederen zijn verbonden.

Door deze aard- en nagelvaste verbinding worden de roerende goederen waarom dit van toepassing is eveneens als onroerend beschouwd.

Volgens het NBW geldt dit ook voor verbinding met de aarde, dus een schuurtje dat vast in een tuin staat valt ook onder het onroerend goed.

Iets wat los op de grond staat, bijvoorbeeld een los neergezette container als directiekeet of een caravan op wielen en uitdraaipoten valt er niet onder.

Aard en nagelvast

Engels: Fixtures


Rating
Leer hier voor slechts €7,-
 alle trucjes die tegen u worden ingezet