woensdag 10 september 2014

Actio Pauliana

Actio Pauliana

Onder Actio Pauliana verstaan we de wettelijke bevoegdheid van een schuldeiser om bij een faillissement binnen de voorwaarden die door de wet gesteld zijn door de schuldenaar onverplicht verrichte rechtshandelingen terug te draaien. Hierbij moet de schuldeiser zijn benadeeld.

We hebben het dan bijvoorbeeld over het terugdraaien van handelingen zoals het doen van schenkingen, het verkopen van goederen ver onder de gangbare verkoopprijs en het op ander manieren actief onttrekken van zaken aan de boedel.

In het geval van faillissement is alleen de faillissementscurator bevoegd. Hij handelt dan in het belang van alle schuldeisers.