donderdag 11 september 2014

akkoord bij een failissement

akkoord bij een failissementOnder een akkoord bij een failissement verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door de failliet vóór of tijdens de verificatievergadering. Bij dit akkoord bij een failissement wordt voorgesteld om aan de gezamenlijke concurrente crediteuren een bepaald percentage van hun vorderingen, ontstaan voor het faillissement te betalen tegen finale kwijting.