donderdag 2 oktober 2014

Afgeleide producten

Afgeleide productenDe afgeleide producten worden meestal derivaten genoemd. Het zijn financiële producten die alleen kunnen bestaan omdat ze gebaseerd zijn op een ander product ofwel de onderliggende waarde zoals dat dan heet. Voorbeelden van afgeleide producten zijn een optie,warrant of een future.

De prijsontwikkeling van afgeleide producten is (mede) afhankelijk van de prijsontwikkeling van de onderliggende waarde. Ook zaken als de ontwikkeling van de rente en de levensduur (ofwel de nog resterende looptijd spelen in het algemeen een rol bij de prijsvorming van afgeleide producten.