zaterdag 4 oktober 2014

afgiftekosten van nieuwe aandelen

afgiftekosten van nieuwe aandelenOnder de afgiftekosten van nieuwe aandelen of participaties verstaan we de kosten die door een beleggingsinstelling eenmalig in rekening worden gebracht.

Het betreft dan de kosten die verband houden met de afgifte van nieuwe aandelen dan wel participaties in deze beleggingsinstelling.

De afgiftekosten worden bij de intrinsieke waarde van de reeds bestaande aandelen en participaties opgeteld.

De afgiftekosten dienen ondermeer voor het dekken van:


  • De (marketing-) kosten verbonden aan het verwerven van nieuwe klanten en beleggingen;
  • De administratieve kosten alsmede personeelskosten beheerder en dergelijke.


Bij participaties of aandelen die al langer verhandeld worden zijn deze afgiftekosten al in de prijs inbegrepen.

vertalingen afgiftekosten van nieuwe aandelen

Engels: issue costs of new shares