zaterdag 4 oktober 2014

Adviserende bank

Adviserende bankOnder een adviserende bank die ook wel een kredietdoorgevende bank wordt genoemd,  verstaan we een bank die de opening of de overdracht van een documentair krediet doorgeeft aan de begunstigde van het krediet.

Dit doorgeven gebeurt op verzoek van de kredietopenende bank dan wel de kredietoverdragende bank.

Vertalingen Adviserende bank

Engels: advising bank