vrijdag 3 oktober 2014

aflossing via een gemengde levensverzekering

aflossing via een gemengde levensverzekeringBij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van een lening.

Het zal hier meestal een lening in de vorm van een hypotheek betreffen.

Gedurende de looptijd van de hypotheek wordt er niets afgelost maar alleen rente betaald. Deze rente is ficaal aftrekbaar, wat de constructie voorheen zeer interessant maakte. Inmiddels zijn de fiscaal gunstige voorwaarden flink afgezwakt.

Aflossing van de lening of hypotheek vindt plaats door middel van de uitkering van een gesloten gemengde levensverzekeringsovereenkomst.

Deze verzekering wordt gesloten op het moment van het aangaan van de lening.

De verzekering komt tot uitkering aan het einde van de looptijd van de lening of bij eerder overlijden van de verzekeringnemer.

De uitkering wordt gebruikt ter aflossing van de lening.

Deze vorm van lenen en aflossen is niet alleen beperkt aan de fiscale kant maar is ook door de vele affaires met woekerpolissen in een slecht daglicht komen te staan. Hierbij bleek het bedrag dat aan het einde van de looptijd ter beschikking kwam aanzienlijk lager te zijn dan men mocht verwachten. De hoge kosten voor verzekeringen die direct aan het begin van de looptijd in rekening waren gebracht zorgden ervoor dat er maar weinig geld over was om daadwerkelijk te beleggen en dus rendement van te trekken.

vertalingen aflossing via een gemengde levensverzekering

Engels: redemption via an endowment insurance