vrijdag 3 oktober 2014

aflossingspercentage

aflossingspercentageOnder het aflossingspercentage van een lening verstaan we het procentuele deel van de hoofdsom dat periodiek, bijvoorbeeld maandelijks moet worden terugbetaald aan de uitlener.

Het aflossingspercentage kan gelijkmatig verdeeld zijn over de gehele looptijd maar kan er kan ook sprake zijn van een variabel aflossingspercentage, bijvoorbeeld als er sprake is van een lening op basis van een annuïteit.