zaterdag 4 oktober 2014

afschrijving over boekwaarde dalend in rekenkundige reeks

afschrijving over boekwaarde dalend in rekenkundige reeksOnder afschrijving over boekwaarde dalend in een rekenkundige reeks verstaan we een methode van afschrijving op basis van de aanschaffingsprijs, waarbij het jaarlijkse bedrag dat afgeschreven wordt elk jaar met een vast bedrag afneemt.

We schrijven dan bij afschrijving over boekwaarde dalend in rekenkundige reeks op een stuk activa achtereenvolgens 500, 400 en 300 euro af.

Vertalingen afschrijving over boekwaarde dalend in rekenkundige reeks

Engels: depreciation descending artihmetical progression method