dinsdag 7 oktober 2014

alphafactoring

alphafactoringOnder alphafactoring verstaan we het gebruik van de alphafactor die we terugvinden bij de leer van de zogenaamde moderne portefeuille theorie (eng.modern portfolio theory).

Deze alphafactor staat voor een extra opbrengst van een fonds buiten het rendement dat op de beleggingsportefeuille als geheel kan worden behaald.

De waarde van de alphafactor kan zowel positief als negatief zijn en geeft daarmee de mate van overwaardering of onderwaardering aan van een bepaald fonds ten opzichte van de markt als geheel.