vrijdag 3 oktober 2014

asset backed lening

asset backed leningAsset Backed lening is de Engelse term voor een lening met onderpand

Dat is een obligatielening waarbij bijvoorbeeld een bedrijf een nauwkeurig omschreven onderpand heeft verstrekt.