dinsdag 7 oktober 2014

Algemene titel

Algemene titelOnder een algemene titel verstaan we een gebeurtenis of rechtsfeit zoals bijvoorbeeld een overlijden.

Door dat overlijden volgt een natuurlijk persoon of rechtspersoon de voorganger op met daarbij alle rechten en verplichtingen of eventueel een evenredig deel daarvan als er meerdere erfgenamen zijn.

Vertalingen van Algemene titel

Engels: general title of universal title