zaterdag 4 oktober 2014

akte van royement

akte van royementOnder een akte van royement verstaan we een opdracht om de hypothecaire inschrijving door te halen of bij meerdere hypotheken op hetzelfde onderpand de rangorde aan te passen.

Deze opdracht tot royement komt voort uit een verzoek van een onmiddellijk belanghebbende. Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de hypotheekhouder die een verzoek aan de bewaarder van de hypotheken doet.

De akte van royement waarin deze opdracht is vervat, moet door een notaris worden opgemaakt.

Indien de vereiste opdracht van degene voor wie de inschrijving plaatsvond wordt geweigerd, kan een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de rechtbank een notariƫle akte van royement vervangen.

Vertalingen van akte van royement

Engels: Deed of annulment