woensdag 28 januari 2015

afstand van recht van regres

afstand van recht van regresOnder afstand van recht van regres wordt het afstand doen door degene die een wissel of promesse disconteert van zijn recht om degene van wie de wissel of promesse werd gedisconteerd, aan te spreken voor het nominale bedrag van de wissel of promesse inclusief de rente en de kosten als de wissel of promesse op de vervaldag onbetaald blijft, verstaan.

Ook wordt wel de term "without recourse" gebruikt.