woensdag 28 januari 2015

afwijkingsdrempels Europees Monetair Stelsel

afwijkingsdrempels Europees Monetair StelselHet begrip afwijkingsdrempels europees Monetair Stelsel is met de invoering van de euro niet meer van toepassing maar onder de afwijkingsdrempels europees monetairstelsel verstonden we de valutakoersen die in onderling overleg werden vastgesteld door de bij het Europees Monetair Stelsel aangesloten landen, die als waarschuwingssignaal fungeren voor het geval dat de individuele koers van de valuta van een bepaald land te ver ging afwijken van de onderling overeengekomen middenkoers voor dat land.

Als de koers van een valuta de afwijkingsdrempel overschreed dan werd het desbetreffende land verondersteld om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de koers nog verder van de middenkoers gaat afwijken, waardoor de interventiepunten konden worden bereikt.