dinsdag 27 januari 2015

Amplitude

AmplitudeDe Amplitude is de hoogte van een cyclische beweging of golfbeweging dus de uitslag gemeten vanuit de 0-waarde.

amplitude

De amplitude is nast de frequentie één van de kenmerkende eigenschappen van een golfbeweging of cyclus.

Bij sommige tradingtechnieken speelt de golfbeweging een belangrijke rol. De amplitude kan ons dan een indicatie geven hoe een fonds zich in de toekomst kan gaan bewegen en waar de meest waarschijnlijke grenswaarden liggen.

Maar het blijven indicaties en geen waarheden of voorspellingen.