woensdag 28 januari 2015

Afkoop

AfkoopOnder afkoop verstaan we in zijn algemeenheid het opheffen van een verplichting die men op zich genomen heeft door het betalen van een bepaald bedrag als vergoeding.

Afkoop komt vooral voor bij verzekeringen als men voortijdig van een verzekering af wil. Hierbij dient rekening gehouden te worden met hoge kosten waardoor het bedrag dat men uiteindelijk in handen krijgt in het algemeen flink tegenvalt.