zaterdag 7 februari 2015

Agentschap van het ministerie van financiën

Agentschap van het ministerie van financiënHet Agentschap van het ministerie van financiën is ingesteld door het Ministerie van Financien en is in Amsterdam gevestigd.

Dit agentschap heeft een aantal taken te vervullen op de geld- en kapitaalmarkten zoals het uitgeven en beheren van staatsobligaties , het beheer van de gevestigde staatsschuld en de vlottende staatsschuld en het geven van advies. Ook de contacten met de verschillende marktpartijen op de kapitaalmarkt lopen via het Agentschap van het ministerie van financiën.

Ook regelt het Agentschap van het ministerie van financien het beheer van de staatsschuld en doet het aan beleidsvoorbereiding met betrekking tot de geldmarkt en de kapitaalmarkt.

Vertalingen Agentschap van het ministerie van financiën

Engels: Agency of the Ministry of Finance