vrijdag 6 februari 2015

Algemeen ouderdomspensioen

Algemeen ouderdomspensioenIedere ingezetene van Nederland tussen de 15 en 65 jaar is verzekerd van een Algemeen ouderdomspensioen ofwel AOW. De AOW is een basispensioen voor iedereen die daar premie voor heeft betaald.

De AOW is drastisch aan vernieuwing toe en hoe dat er exact uit zal gaan zien is op het moment van schrijven nog niet te zeggen. Veel verder dan wat schuiven met de leeftijd waarop deze in moet gaan komt de politiek nog niet.