maandag 9 februari 2015

asset-based financing

asset-based financingOnder asset-based financing verstaan we een vorm van aantrekken van vreemd vermogen door een onderneming.

Bij asset-based financing worden dan bepaalde activa in onderpand gegeven.