maandag 9 februari 2015

Asset Liability Management

Asset Liability ManagementOnder Asset Liability Management wordt het zoeken naar een optimale portefeuillesamenstelling van beleggingscategorieën (aandelen, onroerend goed, vastrentende waarden etc.) verstaan.

Het doel van Asset Liability Management is dan om een evenwicht te verkrijgen tussen de rendementsrisico's en de verplichtingenrisico's en wel zodanig dat de afruil tussen rendement en risico wordt geoptimaliseerd.