zondag 8 februari 2015

autarkie

autarkieBij het streven naar autarkie poogt een land of gebied geheel zelf in alle behoeften te voorzien.

De mate waarin autarkie mogelijk is hangt af van een aantal factoren. Zo telt vooral de hoeveelheid en de kwaliteit van de economische hulpbronnen waarover het land kan beschikkent.

Dit laatste voor een heel groot deel samen met de geografische uitgestrektheid. Hoe groter het land, hoe groter de kans dat alles er te vinden is.

De Verenigde Staten, China en Europa als geheel zijn in belangrijke mate autarkisch.

De mate van autarkie valt in economische zin af te meten aan de invoerquote. Hieraan zien we het aandeel van de invoer van goederen en diensten.