zondag 8 februari 2015

asset or nothing putoptie

asset or nothing putoptieEen asset or nothing put optie valt onder de meer exotische opties. Hierbij krijgt de optie een vaste waarde als de koers van de onderliggende waarde onder een limiet is gedaald.

 Dit is een groot verschil met een normale optie waarbij het verschil tussen de uitoefenprijs van de optie en de koers van de onderliggende waarde wordt uitbetaald.

Wordt deze limiet echter niet gehaald dan loopt de asset or nothing putoptie waardeloos af.

De asset or nothing putoptie valt onder de binaire opties omdat er maar twee mogelijkheden zijn, namelijk alles of niets.

Alleen voor specialisten
Dit soort exotische opties zijn meestal voorbehouden aan de professionele handel omdat de doorsnee particulier niet over de mogelijkheden beschikt om er in te handelen. Daarnaast zal de gespecialiseerde kennis die nodig is om met dit soort opties om te gaan bij de meeste particulieren wel ontbreken.

Wilt u meer over deze asset or nothing putopties weten dan is dit wellicht een interessant boek voor u.