maandag 9 februari 2015

Preferent aandeel

Preferent aandeel

Aan een preferent aandeel zijn bepaalde voorrechten verbonden, met name waar het gaat om stemrecht , dividend en/of winstdeling. Er wordt ook wel gezegd dat er sprake is van een voorkeursrecht ten opzichte van de normale aandeelhouders.

Zo wordt bijvoorbeeld aan deze aandelen wordt bij voorrang een deel van de winst (dividend) toegekend. Wat dan nog overblijft is voor de "normale" aandeelhouders.

Indien er sprake is van cumulatief preferente aandelen, dan blijft, indien een onderneming een keer geen dividend uitkeert, het recht bestaan. Dit zijn dan preferent winstdelende aandelen

Op een later tijdstip dient dat alsnog uitbetaald te worden.

Preferente aandelen die een voorrangsregeling geven bij liquidatie van de vennootschap worden uitkeringspreferente aandelen genoemd

Niet financieel

Het kan bij een preferent aandeel ook gaan om niet-financiƫle zaken zoals de benoeming van bestuurders van een vennootschap. Men spreekt dan wel van beheerspreferente aandelen