woensdag 18 februari 2015

Anti-martingale systemen

Anti-martingale systemenDe Anti-martingale aanpak is precies het tegenovergestelde van de martingale aanpak. Bij de martingale aanpak wordt bij een verlies (op de beurs of in het casino) de inzet verdubbelt om een voorgaand verlies te compenseren. Dat kan een dure grap worden bij een serie missers.

Bij de Anti-martingale aanpak wordt de inzet na een verlies verdubbeld net zo lang tot een bepaald doel is bereikt. Vaak een serie van 6, die bij een inzet van 1 dan een bedrag van 32 oplevert.

De kans dat 64 of 128 wordt gehaald is zodanig klein dat het aantal verliezen te groot wordt.

Dit soort technieken hebben zin in de tradingwereld als een gedegen onderzoek van onze tradingresultaten uitwijst dat er voldoende "series" in de resultaten zitten. Bijvoorbeeld dat winnaars gevolgd worden door winnaars en omgekeerd. Of dat ze elkaar steeds afwisselen. Dan kunnen dit soort verdubbelingstechnieken inderdaad wel zin hebben maar het resultaat is zeer sterk afhankelijk van de kwaliteit van onze analyses en de consistentie van ons tradingsysteem.