zondag 22 maart 2015

bungee aandeel

bungee aandeel

Soms valt een aandeel echt als een baksteen en willen beleggers er allemaal tegelijk van af. Meestal na een winstwaarschuwing. Zeker als het ook nog eens een aandeel is waar beleggers en media enorme verwachtingen van hebben zodat het allemaal dubbel tegenvalt.

Dan maakt de koers van de bewegingen van een bungeejumper. Een snelle val omlaag, gevolgd door een snelle beweging omhoog omdat koopjesjagers in de markt komen. Die nemen snel weer winst waardoor de oorspronkelijke koers toen de val werd ingezet niet meer gehaald wordt.

En dus gaan we weer omlaag, maar niet zoveel als bij de eerste beweging. En weer gaan we omhoog, maar minder hoog dan de vorige keer...Het bungee aandeel doet de naam zeker eer aan.

Er is vaak veel omzet bij deze bewegingen omdat beleggers snelle winsten willen realiseren. Maar dan gaan beleggers de oorzaken van de winstwaarschuwing van het bungee aandeel pas echt bestuderen. Blijkt er dan een onderliggende reden te zijn die niet simpel op te lossen is, dan wil de koers nog wel eens flink wegvallen.

Valt het allemaal mee, waren het vooral geruchten en stemmingmakerij dan kan een flinke stijging een logisch gevolg zijn.

De hier geschetste beweging van het bungee aandeel herkennen we ook in de wereld van de technische analyse, waar dan gesproken wordt van een driehoek of symmetrische driehoek. (of triangle) Ook daar voorspelt de driehoek een uitbraak alleen de richting is niet duidelijk, tenzij één van de lijnen van de driehoek nagenoeg horizontaal loopt. Is dat de bovenste, dan komt de koers toch kennelijk steeds weer in de buurt van  het punt waar de beweging begon. Er blijft kennelijk vertrouwen en een uitbraak zal dan ook waarschijnlijk omhoog zijn. En daar gaat ook de technisch analist vanuit.Het omgekeerde geldt als de onderste lijn horizontaal loopt. Dan is een uitbraak naar beneden het meest waarschijnlijk

Enige studie naar het bovenstaande kan die richting wellicht iets beter voorspellen.